Blog

Deer werkt mee aan een groener straatbeeld via
Vlaamse ‘Green Deal Tuinstraten’

Trieste, grijze straten omvormen tot groene, levende en gezonde leefstraten is een initiatief van de Vlaamse Overheid waar we met onze ‘Deer’ grasdallen graag de schouders onder zetten. Samen maken we straten, wijken en steden toekomst- en klimaatbestendig!

Website

Geen grijze straten meer !
Green Deal Tuinstraten, een initiatief van de Vlaamse Overheid, wil tegen 2030 minimum 1.000 grijze straten omvormen tot aangename, groene plekken met volop ruimte voor de natuur, voor sociaal contact en voor duurzame mobiliteit, waaronder fietsen en wandelen. Enkele initiatiefnemers bundelden hun krachten en lieten enkele ‘doeners’ en ‘denkers’ hun schouders mee onder het projecten zetten. Met Deer zijn wij één van de bedrijven en verenigingen die het project mee ondersteunen.

Partnership met een duurzaam toekomstperspectief
Door het partnership met ‘Green Deal Tuinstraten’ werkt ‘Deer’ actief mee aan het bereiken van enkele belangrijke doelstellingen waaronder:

Verblauwing
‘Deer’ grasdallen zijn ideaal om het hemelwater op te vangen, te hergebruiken of langzaam af te geven aan de ondergrond. Zo blijft het water langer beschikbaar voor de mens en voor de natuur. Dit is ons antwoord op aanhoudende periodes van droogte en waterschaarste in het algemeen.

Vergroening
Verharding moet wijken voor beplanting. ’Deer’ grasdallen bieden letterlijk en figuurlijk volop ruimte aan stedelijk groen. Ze kunnen immers ingevuld worden met bijvoorbeeld grassen, grasklaver of siergrind. Bovendien kunnen ze toegepast worden in een bredere architecturale en urbanistische context, die niet enkel de straten beslaat maar ook pleinen, paden, parkeerzones, opritten…

Meer info of specifieke vragen:
Nicola Neve
+32 495 57 15 14
nicola@deerconcrete.com

03-06-2024