Big in Sustainability

Website

Gebruik van hemelwater

Voor de productie van ons beton benutten we zoveel mogelijk hemelwater. We beschikken over een opvangbekken met een capaciteit van 2 miljoen liter. Dit bekken stelt ons in staat om het water dat op onze stockageruimte terechtkomt op te vangen en te bufferen. Dankzij dit hemelwaterbufferingssysteem hebben we bijna geen putwater meer nodig. Door het slim benutten van deze natuurlijke hulpbron verminderen we niet alleen ons waterverbruik, maar ook de druk op de watervoorraden in de omgeving.

Website

Recyclagewater

In ons volledige productieproces zijn we erin geslaagd om ons afvalwater tot nul te herleiden. Door middel van geavanceerde waterbeheersystemen en het effici├źnt hergebruiken van water vermijden we niet alleen de negatieve impact op het milieu, maar zorgen we er ook voor dat er geen waardevolle hulpbronnen verloren gaan, wat in de traditionele betonproductie vroeger veelal wel het geval was.

Website

Zonne- & windenergie

Binnen een duurzame visie hoort ook aandacht voor groene energie. Zo hebben we de hele dakoppervlakte van onze site vol gelegd met zonnepanelen, waardoor we gebruik kunnen maken van hernieuwbare zonne-energie. Daarnaast plaatsen we ook twee windmolens, waardoor we de kracht van windenergie voor onze activiteiten kunnen inzetten. Dankzij deze investeringen kunnen we onze CO2-uitstoot jaarlijks met maar liefst 360 ton terugdringen.

Daarnaast investeren we ook in elektrische mobiliteit. We hebben elektrische laadpalen geïnstalleerd voor ons wagenpark. Deze voertuigen maken gebruik van de opgewekte zonne- en windenergie, waardoor we een volledig duurzaam transportalternatief bieden.

Website

Duurzaam

Cobefa wil op een verantwoorde manier ondernemen en haar impact om de omgeving zoveel mogelijk beperken. Zo is prefab productie een pak duurzamer omdat het ter plaatse, op onze site, geproduceerd kan worden. Het beperken van transport vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk. Daarnaast optimaliseren we onze materialen en werken we deels met gerecycleerde granulaten om verspilling tegen te gaan. Duurzaam ondernemen betekent ook creatief ondernemen. Door 30 tot 50% van het cement in onze betonmengsels te vervangen door een alternatief bindmiddel, zonder impact op de kwaliteit, beperken we ook onze CO2-uitstoot. Dankzij onze samenwerking met zusterbedrijf Comines Steel kunnen we op maat gemaakte wapening gebruiken, waardoor we amper iets verspillen en geen wapening moeten plaatsen waar dat niet nodig is.

Website