Blog

03-06-2024
Website
Website

Deer werkt mee aan een groener straatbeeld via Vlaamse ‘Green Deal Tuinstraten’

Lees het blogartikel

Deer als creatief antwoord op ‘Blue Deal’ Vlaamse Regering

De Blue Deal is een ambitieus plan van de Vlaamse Regering dat de strijd wil aangaan met de steeds toenemende droogte en waterschaarste. Vlaanderen, met zijn dichte bevolking en bebouwing in combinatie met een waterintensieve landbouw en industrie, krijgt hiermee een belangrijke rol toebedeeld in het counteren van de klimaatverandering. Deer draagt hier graag z’n steentje aan bij.

Website

Blue Deal mikt op samenwerking
De Vlaamse Regering investeert met de Blue Deal in slimme projecten én acties op het terrein en stelt daarbij samenwerking voorop. Blue Deal stimuleert en ondersteunt ondernemingen, verenigingen, landbouwers, kennisinstellingen en burgers om anders om te gaan met onder andere bouw- en verhardingsmaterialen om zo meer water te infiltreren, water langer bovenstrooms vast te houden of er zuiniger mee om te springen zodat het beter beschikbaar blijft voor de mens en de natuur.
De Blue Deal wil vooral werken aan structurele oplossingen van het watertekort. En dit door samenwerking op verschillende fronten: bij concrete bouwprojecten, via wetgeving, onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering. Alle beoogde initiatieven kunnen lokaal op korte termijn al een verschil maken. Een budget van 343 miljoen euro werd hiervoor vrijgemaakt.

Deer grasdallen stimuleren lokale waterinsijpeling
Door de historische verharding van ons woongebied stroomt het meeste regenwater via de riolen terug naar zee. Terwijl het eigenlijk ter plekke zou moeten insijpelen in de ondergrond. Precies dat opvangen en infiltreren van het hemelwater maakt ons weerbaarder tegen droogte en waterschaarste. De functionele én esthetische grasdallen van Deer nemen deze taak helemaal ter harte en zorgen aldus voor groenere en meer leefbare woon- en stadsprojecten.

Blauw, groen én ontzettend mooi
Grasdallen werden initieel beschouwd als een noodzakelijk kwaad. Deer is echter de eerste producent van grasdallen die evenveel aandacht besteedt aan permeabiliteit én hedendaagse vormgeving. Daarmee worden onze grasdallen verheven tot volwaardige designelementen binnen de hedendaagse architectuur.
De waterabsorberende eigenschappen van onze grasdallen, in lijn met de Blue Deal, en onze groene invulling met grassen, siergrind of grasklaver laten toe om pleinen, paden, grote parkeerzones en opritten te integreren in een groener stads- en wereldbeeld.

Meer info of specifieke vragen via Nicola Neve op +32 (0)495 57 15 14 of nicola@deerconcrete.com

05-05-2024